Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Podstawowym naszym celem jest tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Kierujemy ofertę do wszystkich grup wiekowych i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Rozpoznajemy i rozbudzamy zainteresowania oraz potrzeby kulturalne i turystyczne, kształtujemy wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, propagujemy i prezentujemy dorobek kulturalny gminy, organizujemy rożne formy edukacji artystycznej, kulturalnej i turystycznej. Organizujemy przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, turystycznym, edukacyjnym i społecznym (wystawy, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże, pikniki, pokazy artystyczne, warsztaty i inne) oraz zajęcia indywidualne i zespołowe. W naszym Centrum działa również Kino „ZDRÓJ”, którego celem jest upowszechnianie kultury filmowej.

Działalność:

Zajęcia prowadzone w BSCK:

Zespół instrumentów perkusyjnych

Zespół taneczny  „Perfekta Master”

Zajęcia plastyczne

Zajęcia śpiewu

Zajęcia teatralne – teatr „Hades”

Zespół wokalny „Wespół”

Orkiestra Dęta

Zajęcia recytatorskie

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Najważniejsze wydarzenia:

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz

Busko Rock Festival

Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina”

Buskie Spotkania z Folklorem

Dni Buska-Zdroju

Przegląd Plastyki Ponidzie

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie

Zapewniamy również nagłośnienie imprez, wynajem sal, studia nagrań oraz pokoi hotelowych.

Przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury działa Centrum Informacji Turystycznej (CIT), które przygotowywało bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców i turystów przebywających w naszym regionie, realizując założenia zawarte w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Oferta skierowana do mieszkańców gminy Busko-Zdrój oraz turystów w tym kuracjuszy, promująca walory przyrodniczo–historyczne regionu. m.in.: spacery do Kościółka p.w. Św. Leonarda, prezentacje, warsztaty wyjazdowe, wizyty w Izbie Chleba działającej przy Kościele Św. Brata Alberta, wycieczki.

Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców, kuracjuszy i turystów aby w pełni je zaspokoić.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych propozycjach kulturalnych