Wełecz – Sosna na szczudłach, pomnik przyrody

Siesławice – Rezerwat skalno – stepowy Karabosy