Zajęcia gimnastyki z dnia 12.10.2021 r. (wtorek) dla grupy I i II przełożone
na piątek 15.10.2021 r. (grupa I - godz. 10:00 , grupa II - godz .11:00)