Historia

kliknij aby powiekszyć

Czyli pustelnia kamedułów w Szańcu 1722 – 1819 „Białą plamą” w dziejach naszego regionu jest historia klasztoru kamedułów, którzy po 97. latach bytności w leśnej pustelni obok Szańca, ulegli w 1819 roku kasacie, co spowodowało, że po latach nie pozostał po nich żaden ślad za wyjątkiem nazwy powstałej później wsi Kameduły leżącej na południe od byłego klasztoru.

kliknij aby powiekszyć

Spośród wielu dziedzin kultury, plastyka zda się w Busku bezsprzecznie zajmuje czołowe miejsce. Pionierami, którzy przecierali plastyczny szlak w naszym mieście byli tutejsi nauczyciele w osobach Marcina Kurzei oraz Tadeusza Szybajły.

kliknij aby powiekszyć

Na temat pobytu żołnierzy niepodległości na Ponidziu istnieje pokaźna literatura, która była przez pół wieku skrzętnie chowana przed ogółem społeczeństwa polskiego.

kliknij aby powiekszyć

Buskie opowieści. Korekta. Po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1382 r. nastąpił w Polsce długi, bo dwuletni, okres bezkrólewia. W tym czasie ważyły się losy dopiero co zjednoczonego i okrzepłego Królestwa Polskiego.

kliknij aby powiekszyć

To historia nie związana z Buskiem, ale bardzo ważna dla naszego kraju. Oczywiście życzymy zasłużonym Busczankom i Busczanom najwyższego odznaczenia.

kliknij aby powiekszyć

W okresie, gdy w Krakowie sprawował rządy książę Kazimierz Sprawiedliwy (1177-1194), w Europie postanowiono zorganizować III krucjatę w celu odbicia z rąk sułtana Saladyna Ziemię Świętą.