kliknij aby powiekszyć

Z wielką radością informujemy, że nasz projekt „Akademia kreatywności w Buskim Samorządowym Centrum Kultury” otrzymał dofinansowanie w wysokości 42 000,00 zł z programu Edukacja Kulturalna.

Nasz wniosek znalazł się na 71 miejscu na 1245 zgłoszonych do konkursu. Projekt zakłada cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem różnych form ekspresji, rozwijających kreatywność, umiejętności twórcze uczestników, poszerzających wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Ponadto Akademia Kreatywności ma na celu: rozwijanie sfery emocjonalnej i społecznej uczestników, wspomaganie rozwoju, aktywizację do twórczego działania, wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości, rozwinięcie sprawności manualnych oraz odkrycie nowych zainteresowań i możliwości spędzania wolnego czasu bez wykorzystania urządzeń elektronicznych. Dzięki różnorodnym warsztatom uczestnicy będą mieli okazję na wyrażenie siebie oraz rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.