Festiwal Muzyczny Jamroz

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu na plakat artystyczny XXVI MFM im. Krystyny Jamroz ulega przesunięciu do 31.07.2020 r. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do dalszych zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat artystyczny XXVI Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny Jamroz. Poniżej zamieszczamy regulamin, kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną oraz logotyp i zasady jego wykorzystania.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA

LOGOTYP

ZASADY WYKORZYSTANIA LOGOTYPU