Słuchacze UTW, zajęcia w poszczególnych grupach odbywać się będą do 20 grudnia 2021. W nowym roku edukację rozpoczynamy od 10 stycznia 2022 według dotychczasowych harmonogramów zajęć.