kliknij aby powiekszyć

W wielu popularnych przewodnikach można wyczytać, że Busko dawniej zwało się Buko. Ta nazwa miała się wywodzić od licznie tu rosnących ongiś drzew bukowych.

Jest to może ładna legenda, lecz nie mająca żadnego odniesienia do rzeczywistości. Najstarsze wzmianki o Busku zawsze mówiły, że był tu teren grząski, trawiasty i raczej bezleśny. Miejscowa ludność zajmowała się w okresie przedlokacyjnym przede wszystkim hodowlą zwierząt. Busko było osadą pasterską. Swoją nazwę zawdzięcza właśnie charakterystycznej topografii. Bużsk – bo tak wyglądała najstarsza nazwa Buska – oznaczał teren grząski, podmokły, bagienny. Wyraz ten pochodzi od słowa bug, buga, a oznaczającego rozlewisko i wylewiska spod ziemi źródeł słonych. Niewątpliwym więc jest, że nazwy rzeki Bug oraz miejscowości Bugaj i Busko mają ten sam rdzeń (z wymiennym g: ż). Wskutek uproszczeń w wymowie oraz pisowni pierwotne Bużsk przybrało postać Buzsk, a następnie Bussk i Busk. Pozostaje wyjaśnić skąd wzięło się końcowe –o. Otóż utarło się przekonanie, że formy zakończone na –o brzmią „dostojniej”. Stąd miejscowości Bielsk, Nisk, Brzesk i Busk po dodaniu samogłoski „o” otrzymały postać Bielsko, Nisko, Brzesko, Busko. Pozostały zaś niezmienione Płock, Kock , Puck i Gdańsk.

Franciszek Rusak