Buskie Samorządowe Centrum Kultury

 

Podstawowym naszym celem jest tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Kierujemy ofertę do wszystkich grup wiekowych i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Rozpoznajemy i rozbudzamy zainteresowania oraz potrzeby kulturalne i turystyczne, kształtujemy wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, propagujemy i prezentujemy dorobek kulturalny gminy, organizujemy rożne formy edukacji artystycznej, kulturalnej i turystycznej. Organizujemy przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, turystycznym, edukacyjnym i społecznym (wystawy, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże, pikniki, pokazy artystyczne, warsztaty i inne) oraz zajęcia indywidualne i zespołowe. W naszym Centrum działa również Kino „ZDRÓJ”, którego celem jest upowszechnianie kultury filmowej.

 

Działalność:

 

Zajęcia prowadzone w BSCK:

Zespół instrumentów perkusyjnych

Zespół taneczny  "Perfekta Master"

Zajęcia plastyczne

Zajęcia śpiewu

Zajęcia teatralne - teatr "Hades"

Zespół wokalny "Wespół"

Orkiestra Dęta

Zajęcia recytatorskie

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Najważniejsze wydarzenia:

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz

Busko Rock Festival

Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina”

Buskie Spotkania z Folklorem

Dni Buska-Zdroju

Przegląd Plastyki Ponidzie

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie

 

Zapewniamy również nagłośnienie imprez, wynajem sal, studia nagrań oraz pokoi hotelowych.

 

W Buskim Samorządowym Centrum Kultury działa Centrum Informacji Turystycznej (CIT), które przygotowywało bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców i turystów przebywających w naszym regionie, realizując założenia zawarte w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Oferta skierowana do mieszkańców gminy Busko-Zdrój oraz turystów w tym kuracjuszy, promująca walory przyrodniczo–historyczne regionu. m.in.: spacery do Kościółka p.w. Św. Leonarda, prezentacje, warsztaty wyjazdowe, wizyty w Izbie Chleba działającej przy Kościele Św. Brata Alberta, wycieczki.

 

Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców, kuracjuszy i turystów aby w pełni je zaspokoić.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych propozycjach kulturalnych