Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Program: Infrastruktura domów kultury
Nazwa zadania: Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury
Dofinansowanie: 200 000,00 
Całkowita wartość: 514 243,05 zł
krótki opis zadania: Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do Sali Widowiskowej w tym, nagłośnienia frontowego, nagłośnienia monitorowego, miksera dźwiękowego, procesorów, mikrofonów itp. Nowa aparatura podniesie jakość dźwięku i komfort odbioru wydarzeń organizowanych w sali Centrum Kultury w Busku-Zdroju. Jednocześnie zapewniony zostanie lepszy komfort pracy artystom na scenie. Posiadana obecnie przez BSCK aparatura o charakterystyce punktowej jest przestarzała, nie spełnia norm realizacji dźwięku zgodnych z obecnymi wymogami artystów. Projektowana aparatura będzie miała charakter liniowy a jej parametry zaspokoją wymagania większości wykonawców. Konieczność zakupu nowej aparatury wynika również z obecnej wymiany foteli, która spowoduje zmianę konfiguracji widowni (większa odległości między fotelami, wyższe oparcia). Nowy system wyposażony będzie w dodatkowe głośniki pod i na balkonie sali.