Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Biura "Niepodległa"

Program: Powstanie Styczniowe 1863-1864
Nazwa zadania: Zwycięstwo ducha - Powstanie Styczniowe 1863-1864
Dofinansowanie: 39 000,00
Całkowita wartość: 46 600,00 zł
Krótki opis zadania: Włączenie społeczności lokalnej w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego poprzez przeprowadzenie m.in. lekcji historycznych dla dzieci i młodzieży, prelekcji dla seniorów, warsztatów, konkursów, wystaw, gry terenowej, pikniku historycznego oraz rekonstrukcji historycznej.