Oświadczenie COVID-19 DO POBRANIA


Aktualnie obowiązujący Statut Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju został uchwalony przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwałą Nr: XLVI/544/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Dokument w formacie pdf jest dostępny po kliknięciu na ten wyróżniony link: STATUT BSCK


ZARZĄDZENIE NR 65/2021 Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ].
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SCHEMAT ORGANIZACYJNY


Pogram Kadencyjny Działania Buskiego Samorządowego Centrum Kultury:
PROGRAM