kliknij aby powiekszyć

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na prelekcję dr Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik z Instytutu Pamięci Narodowej.

Tematem przewodnim spotkania będą zbrodnie niemieckie w Lesie Wełeckim koło Buska-Zdroju – tematyka niezwykle ważna dla społeczności naszego miasta i okolic. Prelekcja odbędzie się w BSCK we wtorek, 14 czerwca br. o godz. 9:30. Wstęp wolny.

Dr Karolina Trzeskowska-Kubasik - urodzona w 1987 r. w Busku-Zdroju, pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, członek projektu pt. „Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939-1945”. Absolwentka historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2014-2019 pracownik Studium Polski Podziemnej w Londynie. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel historii w jednej z Polskich Szkół Sobotnich. W Londynie piastowała stanowisko kierownika projektu „Polonijne spotkania z historią najnowszą Polski” oraz redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej”. Była felietonistką londyńskiego „Tygodnia Polskiego”. Autorka biografii Tadeusza Żenczykowskiego-Zawadzkiego, książek: „Zbrodnie niemieckie w Lesie Wełeckim koło Buska-Zdroju” oraz „Ofiary terroru i działań wojennych w latach 1939-1945 z terenu Kreishauptmannschaft Busko”. Liczne artykuły popularnonaukowe i naukowe publikowała m. in na łamach takich pism jak: „Archiwum Kryminologii”, „Klio”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, „Rocznik Świętokrzyski” czy też „Wieś polska w czasie II wojny światowej”. Obecnie pracuje nad napisaniem około 500 stronicowej monografii pt. „Terror niemiecki na terenie Kreishauptmannschaft Busko w latach 1939-1945”. Jej przedmiotem zainteresowań jest terror okupanta niemieckiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 oraz działalność emigracyjna byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Książka pt. "Zbrodnie niemieckie w Lesie Wełeckim koło Buska" powstała w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939-1945". Jest to pierwsza publikacja dotycząca niemieckich egzekucji dokonywanych w latach 1941-1945 na terenie Lasu Wełeckiego koło Buska-Zdroju. Obok więzienia w Pińczowie było to największe miejsce kaźni ludności polskiej na obszarze Kreishauptmannschaft Busko. Według wstępnych szacunków autorki, na jego terytorium zginęło od 500 do 1000 osób. Ofiarami niemieckich egzekucji byli głównie żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Głównym celem publikacji jest przywrócenie im należnej pamięci.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/161582,Zbrodnie-niemieckie-w-Lesie-Weleckim-kolo-Buska-Zdroju.html